Làm thế nào tôi xem được danh sách đơn tôi bị tạm thu cước phí và cấn trừ trong các phiên chuyển tiền thu hộ COD?

Hiện tại Quý khách có thể tải file đối soát theo các bước sau:

A. Với phiên bản web khachhang.ghn.vn

 

  • Bước 2: Truy cập vào mục COD và đối soát

  • Bước 3: Bấm vào mục Danh sách tạm thu phí dịch vụ bên dưới thanh Tìm kiếm nâng cao

B. Với phiên bản App GHN (Cần thực hiện cập nhật App trước)

 

  • Bước 2: Truy cập vào mục COD/ đối soát

  • Bước 3: Bấm vào mục Danh sách tạm thu phí dịch vụ bên dưới mục Đối soát thu hộ

← Bài trước Bài sau →
Top
search-ui Tra cứu
Đăng ký / Đăng nhập