Trong file tôi không xác định được các khoản tạm thu rõ ràng, khoản trừ cũ, khoản tạm thu mới, dẫn đến số tiền chênh lệch khó hiểu

Trong file tôi không xác định được các khoản tạm thu rõ ràng, khoản trừ cũ, khoản tạm thu mới, dẫn đến số tiền chênh lệch khó hiểu

Để theo dõi được những chi phí này, Quý khách có thể tải file đối soát theo các bước sau:

A. Với phiên bản web khachhang.ghn.vn

 • Bước 2: Truy cập vào mục COD và đối soát

 • Bước 3: Bấm vào mục Danh sách tạm thu phí dịch vụ bên dưới thanh Tìm kiếm nâng cao

B. Với phiên bản App GHN (Cần thực hiện cập nhật App trước)

 • Bước 2: Truy cập vào mục COD/ đối soát

 • Bước 3: Bấm vào mục Danh sách tạm thu phí dịch vụ bên dưới mục Đối soát thu hộ

Trong file đối soát tải về, Quý khách sẽ tìm thấy 2 sheet; trong đó:

a/ Sheet 1 - gồm 2 cột sau:

 • TẠM THU: số tiền GHN tạm thu cước phí trong phiên đối soát ngày 24/08/2021
 • ĐÃ HOÀN: số tiền GHN đã chuyển hoàn phần phí đã tạm thu - cho các đơn được đổi trạng thái hoàn tất

b/ Sheet 2 - gồm 5 cột sau:

 • Cột (1): Danh sách các đơn hàng GHN đã tam thu cước
 • Cột (2): ID khách hàng tương ứng với mã đơn hàng
 • Cột (3): Cước phí tương ứng mỗi đơn hàng GHN đã tạm thu
 • Cột (4): Ngày GHN chuyển hoàn tiền tạm thu (nếu có)
 • Cột (5): Số cước GHN hoàn cho mỗi đơn chuyển trạng thái hoàn tất

← Bài trước Bài sau →
Top
search-ui Tra cứu
Đăng ký / Đăng nhập