Nếu đơn do Người Gửi thanh toán bằng tiền mặt & có trạng thái Lưu kho thì GHN có áp dụng tạm thu phí dịch vụ không?

Các đơn này, GHN không tạm thu vì người gửi đã thanh toán cước phí cho nhân viên lấy hàng.

** Lưu ý: Với các đơn hàng này, có kích hoạt giao lại hoặc trả hàng thì GHN sẽ tiến hành tạm thu cước phí giao lại hoặc cước phí trả hàng trong phiên chuyển khoản

← Bài trước Bài sau →
Top
search-ui Tra cứu
Đăng ký / Đăng nhập