Với đơn hàng có hình thức Người Nhận trả phí thì khi giao hàng thành công, GHN có tạm thu tiền của Người Gửi không?

Với các đơn hàng Người Nhận trả phí và đơn chưa giao thành công (tính đến ngày 23/08/2021), GHN có tạm thu vào phiên chuyển khoản COD ngày 24/08. Nếu sau thời gian này, nếu đơn hàng được giao thành công, GHN sẽ tiến hành đối soát và chuyển khoản lại khoản tạm thu của đơn hàng cho Người Gửi trong các phiên chuyển sau ngày 24/08/2021
← Bài trước Bài sau →
Top
search-ui Tra cứu
Đăng ký / Đăng nhập