Tại sao tôi đang được hưởng đồng giá, nhưng file giữ COD cước phí ở từng đơn hàng lại khác nhau?

GHN sẽ tạm thu cước phí đơn hàng tùy vào trạng thái đơn hàng:

  • Đối với đơn hàng đang có trạng thái luân chuyển giao: GHN sẽ chỉ tạm thu phí giao
  • Đối với đơn hàng có trạng thái hoàn hàng: sẽ tính phí giao + phí hoàn + phí kích hoạt yêu cầu giao lại (nếu đơn hàng có sử dụng)
← Bài trước Bài sau →
Top
search-ui Tra cứu
Đăng ký / Đăng nhập