Nếu tôi thấy có chênh lệch giữa tổng tiền COD mà GHN đã thông báo trong phiên đối soát và tiền thực nhận từ phía ngân hàng thì tôi nên làm gì?

Hiện tại Quý khách có thể tải file đối soát theo các bước sau:

A. Với phiên bản web khachhang.ghn.vn

  • Bước 2: Truy cập vào mục COD và đối soát

  • Bước 3: Bấm vào mục Danh sách tạm thu phí dịch vụ bên dưới thanh Tìm kiếm nâng cao

B. Với phiên bản App GHN (Cần thực hiện cập nhật App trước)

  • Bước 2: Truy cập vào mục COD/ đối soát

  • Bước 3: Bấm vào mục Danh sách tạm thu phí dịch vụ bên dưới mục Đối soát thu hộ

Sau khi hệ thống tải file danh sách đơn hàng sẽ hiển thị chi tiết các đơn hàng. Shop lấy:

[Tiền thực nhận trong phiên đối soát] - [tổng số tiền trong danh sách tạm thu tạm giữ] = [tiền thực tế nhận qua tài khoản ngân hàng]

Trường hợp thực nhận ít hơn số tiền được tính theo công thức trên thì Shop gửi yêu cầu tại trang khachhang.ghn.vn và cung cấp số tiền thực nhận trong tài khoản nhân hàng để GHN kiểm tra và hỗ trợ chính xác

← Bài trước
Top
search-ui Tra cứu
Đăng ký / Đăng nhập