Tôi tạo đơn hàng thì sẽ có Shipper qua lấy không hay phải gọi điện báo tổng đài?

Tùy vào thời gian tạo đơn và gói cước mình chọn thì GHN sẽ cho nhân viên qua lấy hàng,

Gói nhanh:

  • Đơn hàng tạo trước 10h30: GHN sẽ lấy trước 12h, KH mang ra điểm trước 10h30
  • Đơn hàng tạo trước 16h: GHN sẽ đến lấy hàng trong ngày trước 18h30 nha, KH mang ra điểm phải trước 16h
  • Đơn hàng tạo sau 16h: GHN sẽ đến lấy hàng trước 12h trưa ngày hôm sau

Gói chuẩn:

  • Đơn hàng tạo trước 16h: GHN sẽ đến lấy hàng trong ngày trước 18h30, KH mang ra điểm phải trước 16h
  • Đơn hàng tạo sau 16h: GHN sẽ đến lấy hàng vào ngày hôm sau
Top