Bạn cần tra cứu trạng thái đơn hàng?

Bạn cần trợ giúp? Liên hệ với GHN ngay!

Tôi nên đóng gói như thế nào đối với hàng hóa có chứa chất lỏng hoặc hàng dễ vỡ?

Đối với các loại hàng hóa có chứa chất lỏng, GHN khuyến nghị Quý khách hàng thực hiện theo hướng dẫn để tránh ra sự cố không mong muốn trong quá trình luân chuyển hàng hóa:

Chuẩn bị nguyên vật liệu: Bao nilong, túi khí, băng keo, thùng carton, moot mềm

Các bước thực hiện: 

  • Bước 1: Dùng túi nilong khí để gói sản phẩm và dùng băng keo gia cố. Đảm bảo sản phẩm được bịt kín không cho chất lỏng chảy ra ngoài dù bị dộc ngược.
  • Bước 2: Cho sản phẩm đã gói túi khí vào bao nilong gói lại và dùng băng keo gia cố.
  • Bước 3: Đặt sản phẩm vào thùng carton, dùng moot mềm cố định sản phẩm cho vừa khít, không còn khoảng trống so với  thùng carton, sau đó dùng băng keo gia cố thùng carton.
  • Bước 4: Dán tem chú dẫn hàng dễ vỡ và dán phiếu giao nhận hàng lên sản phẩm.

Đối với các loại hàng hóa là hàng dễ vỡ (ly tách, chén đĩa, thủy tinh…), GHN khuyến nghị Quý khách hàng thực hiện theo hướng dẫn để tránh ra sự cố không mong muốn trong quá trình luân chuyển hàng hóa:

Chuẩn bị nguyên vật liệu: Túi khí, băng keo, thùng carton, moot mềm

Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Dùng túi khí để gói sản phẩm và dùng băng keo gia cố.
  • Bước 2: Đặt sản phẩm vào thùng carton, dùng moot mềm cố định sản phẩm cho vừa khít, không còn khoảng trống so với  thùng carton, sau đó dùng băng keo gia cố thùng carton.
  • Bước 3: Dán tem chú dẫn hàng dễ vỡ và phiếu giao nhận hàng lên sản phẩm.
Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập