Bạn cần tra cứu trạng thái đơn hàng?

Bạn cần trợ giúp? Liên hệ với GHN ngay!

Phí trả hàng có thu của người nhận được không?

Khi đơn hàng giao không thành công (trả hàng) thì tất các các khoản phí GHN sẽ cấn trừ vào phiên chuyển tiền COD gần nhất của người gửi. Với những đơn giao không thành công GHN chỉ tính phí giao hàng và miễn phí trả hàng về cho người gửi.

Top