Phí trả hàng có thu của người nhận được không?

Khi đơn hàng giao không thành công, trả hàng thì tất các các khoản phí GHN sẽ cấn trừ vào phiên chuyển tiền COD gần nhất của người gửi.

Top