Đơn hàng giao không thành công trả hàng thì tôi có mất phí không?

Nếu đơn lấy và giao trong nội tỉnh thì quý khách sẽ chịu phí chiều đi là gói cước dịch vụ cộng phí chiều về là 5.500đ/ đơn. Còn đơn hàng giao đi tỉnh thì sẽ mất phí chiều đi là gói cước dịch vụ cộng với 40% của phí chiều đi nữa (chưa tính VAT).

Khi đơn hàng giao không thành công, trả hàng thì tất các các khoản phí GHN sẽ cấn trừ vào phiên chuyển tiền COD gần nhất của người gửi.

Top