Bạn cần tra cứu trạng thái đơn hàng?

Bạn cần trợ giúp? Liên hệ với GHN ngay!

Đơn hàng giao không thành công và bị trả hàng thì tôi có mất phí không, nếu có thì phải thanh toán phí như thế nào?

Khi đơn giao không thành công và bị trả hàng, GHN sẽ miễn phí chiều trả hàng về cho người gửi, chỉ thu phí chiều giao hàng. GHN sẽ thu phí này của người gửi theo cách sau:

Cấn trừ vào phiên chuyển khoản COD tiếp theo hoặc áp dụng theo hợp đồng và thỏa thuận điều khoản cấn trừ phí dịch vụ đã ký trước đó.

Lưu ý: Trong trường hợp đơn hàng lựa chọn hình thức người nhận trả phí và bị trả hàng, thì cước phí giao hàng sẽ tính cho người gử

Top