Bạn cần tra cứu trạng thái đơn hàng?

Bạn cần trợ giúp? Liên hệ với GHN ngay!

Đơn hàng giao không thành công và bị trả hàng thì tôi có mất phí không, nếu có thì phải thanh toán phí như thế nào?

Khi đơn giao không thành công và bị trả hàng, GHN sẽ thu thêm phí hoàn hàng và cước phí hoàn sẽ được tính như sau:

  • Đơn Nội tỉnh: 5,000 VNĐ
  • Các tuyến khác: 50% cước phí chuyến đi

Như vậy với cước phí giao hàng - gồm phí chiều giao hàng + hoàn hàng + các dịch vụ phát sinh (nếu có); GHN sẽ thu phí này của người gửi theo một trong hai cách sau:

  • Cấn trừ vào ví GHN Xu trong tài khoản GHN của khách hàng
  • Cấn trừ vào phiên chuyển khoản COD tiếp theo.
  • Áp dụng theo hợp đồng và thỏa thuận điều khoản cấn trừ phí dịch vụ đã ký trước đó.

Lưu ý: Trong trường hợp đơn hàng lựa chọn hình thức người nhận trả phí và bị trả hàng, thì cước phí giao hàng sẽ tính cho người gửi.

Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập