Bạn cần tra cứu trạng thái đơn hàng?

Bạn cần trợ giúp? Liên hệ với GHN ngay!

Làm thế nào để tra cứu được số điện thoại của Shipper trên phiên bản cập nhật tính năng "Tra cứu trạng thái đơn hàng"?

Nếu bạn là Shop: Số điện thoại của Shipper chỉ hiển thị khi đơn hàng đang ở các trạng thái shipper đang lấy, đang giao, đang trả hàng cho Shop

Ví dụ: đơn hàng đang ở giai đoạn Shipper đang trả hàng lại cho shop

Làm thế nào để tra cứu được số điện thoại của Shipper trên phiên bản cập nhật tính năng "Tra cứu trạng thái đơn hàng"?

Nếu bạn là người nhận: Hiện tại vì lý do bảo mật, số điện thoại shipper sẽ không hiển thị cho người nhận. Nếu người nhận có vấn đề về đơn hàng, vui lòng liên hệ với shop giao hàng để được hỗ trợ

Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập