Bạn cần tra cứu trạng thái đơn hàng?

Bạn cần trợ giúp? Liên hệ với GHN ngay!

Tôi lên đơn hàng nhầm số tiền thu hộ COD, làm thế nào để thay đổi lại?

Để tiến hành chỉnh sửa thông tin tiền thu hộ COD, Shop vui lòng tải App GHN về điện thoại, hoặc truy cập website khachhang.ghn.vn đăng nhập bằng tài khoản hiện tại của Shop và trực tiếp thay đổi COD.

Lưu ý: Đối với việc chỉnh sửa tiền thu hộ COD, Shop chỉ được thao tác chỉnh sửa khi đơn hàng đang ở tại các trạng thái dưới đây:

  • Chờ lấy hàng
  • Đang lấy hàng
  • Đang tương tác với người gửi
  • Lấy hàng thành công
  • Nhập kho
  • Đang trung chuyển
  • Đang phân loại
  • Giao hàng không thành công
  • Chờ xác nhận giao lại

HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA TRÊN KHACHHANG.GHN.VN

Bước 1: Nhập các ký tự có trong tên người nhận / số điện thoại người nhận / mã đơn hàng trên ô tìm kiếm để tìm kiếm đơn hàng Shop đang cần chỉnh sửa.

Bước 2: Chọn mục “Chỉnh sửa” tại đơn hàng Shop đang cần chỉnh sửa

Bước 3: Tiến hành chỉnh sửa thông tin tiền thu hộ COD và nhấn “Cập nhật”, sau đó nhấn vào nút “Xác nhận” hiện trên pop-up để hoàn tất chỉnh sửa.

Bước 4: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại Shop đã đăng ký tài khoản để hoàn tất chỉnh sửa

HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA APP GHN

Bước 1: Nhập các ký tự có trong tên người nhận / số điện thoại người nhận / mã đơn hàng trên ô tìm kiếm để tìm kiếm đơn hàng Shop đang cần chỉnh sửa.

Bước 2: Chọn mục “Chỉnh sửa” tại đơn hàng Shop đang cần chỉnh sửa. Tiến hành chỉnh sửa tiền thu hộ COD và nhấn “Cập nhật”

Bước 3: Nhấn nút “Xác nhận cập nhật” để hoàn tất quá trình chỉnh sửa thông tin đơn hàng

Bước 4: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại Shop đã đăng ký tài khoản để hoàn tất chỉnh sửa

 

Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập