Tôi không thể đăng nhập được vào tài khoản GHN, tôi cần làm gì?

Quý khách nhấn vào mục quên mật khẩu tại web 5sao.ghn.vn

Hệ thống sẽ tự động gửi một email vào email của quý khách, sau khi xác nhận lấy lại mật khẩu, hệ thống sẽ cung cấp 1 mật khẩu tạm, quý khách dùng mật khẩu này đăng nhập lại trang 5sao.ghn.vn và thao tác đặt lại mật khẩu mới cho tài khoản. Sau khi hoàn tất, quý khách có thể đăng nhập vào tài khoản bằng mật khẩu mới tạo.

Ngay màn hình app GHN Express, quý khách nhập số điện thoại đăng nhập sau đó nhấn quên mật khẩu. 

Nếu bạn chưa đăng ký email vào tài khoản, thì nhấn vào “Bạn chưa có mật khẩu? tạo ngay” để hệ thông gửi mã OTP về số điện thoại đã đăng ký, nhập 6 mã OTP này vào, quý khách sẽ có thể tạo lại mật khẩu mới cho tài khoản GHN.

Nếu bạn đã đăng ký email vào tài khoản 5sao.ghn.vn, thì nhấn vào “Quên mật khẩu” để hệ thống gửi link xác nhận vào email đã đăng ký.

Top