Làm thế nào để đăng ký hoặc thay đổi tài khoản ngân hàng trong tài khoản GHN?

Để đăng ký tài khoản tài khoản ngân hàng vào tài khoản GHN, quý khách truy cập vào web 5sao.ghn.vn sau đó chọn thông tin – tài khoản ngân hàng để cập nhật hoặc thay đổi tài khoản ngân hàng. 

Hoặc truy cập vào app GHN Express chọn biểu tượng hình thẻ ngân hàng và Thêm tài khoản ngân hàng. 

Lưu ý: Hiện tại hệ thống GHN chưa hỗ trợ xóa tài khoản ngân hàng đã cập nhật mà chỉ hỗ trợ cập nhật thêm tài khoản ngân hàng.

Sau khi quý khách thêm 1 tài khoản ngân hàng mới, cần thao tác chọn “Đây là tài khoản chính” và xác nhận bằng mã OTP mà hệ thống gửi về số điện thoại đã đăng ký tài khoản GHN.

Top