Làm sao để thay đổi địa chỉ lấy hàng (địa chỉ shop)?

Quý khách truy cập vào app GHN Express chọn vào biểu tượng icon ☺ và chọn Sổ địa chỉ để cập nhật thêm địa chỉ gửi hàng.

Sau khi thao tác thêm địa chỉ, quý khách có thể chọn “đặt làm mặc định” trong ...

Tại web 5sao.ghn.vn quý khách chọn Thông tin và nhấn thêm địa chỉ người gửi.

Top