Bạn cần tra cứu trạng thái đơn hàng?

Bạn cần trợ giúp? Liên hệ với GHN ngay!

Tôi muốn tạo yêu cầu hỗ trợ và xem lại yêu cầu hỗ trợ đã tạo?

1. Hướng dẫn tạo và quản lý yêu cầu hỗ trợ trên website

Bước 1: Truy cập vào website khachhang.ghn.vn, nhập số điện thoại và mật khẩu bằng tài khoản Shop đã đăng ký tại GHN trước đó, nhấn nút “Đăng nhập” để hoàn tất

Hướng dẫn trải nghiệm phiên bản web khachhang.ghn.vn

Bước 2: Nhập các ký tự có trong tên người nhận / số điện thoại người nhận / mã đơn hàng trên ô tìm kiếm để tìm kiếm đơn hàng Shop đang cần gửi yêu cầu hỗ trợ.

Bước 3: Chọn mục “Trợ giúp” tại đơn hàng Shop muốn trợ giúp

Bước 4: Điền thông tin và nhấn nút “Gửi yêu cầu” để hoàn thành lệnh tạo yêu cầu trợ giúp

Bước 5: Nhấp vào mục “Quản lý ticket” để kiểm tra và theo dõi yêu cầu hỗ trợ

2. Hướng dẫn tạo và quản lý yêu cầu hỗ trợ trên app

Bước 1: Mở app GHN, tại ô tìm kiếm trên cùng, nhập các ký tự có trong tên người nhận / số điện thoại người nhận / mã đơn hàng trên ô tìm kiếm để tìm kiếm đơn hàng Shop đang cần tra cứu

Bước 2: Chọn mục “Hỗ trợ” tại đơn hàng Shop đang muốn được trợ giúp. Điền thông tin và nhấn nút “Gửi yêu cầu” để hoàn thành lệnh tạo yêu cầu trợ giúp.

Bước 3: Nhấp vào mục “Trợ giúp ” tại mục 4 trên thanh menu để kiểm tra và theo dõi yêu cầu hỗ trợ

Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập