Thông tin công nợ

Công nợ là gì?

Công nợ là gì?

Công nợ là các chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển giao hàng bao gồm phí giao lại, phí trả hàng, phí thay đổi địa chỉ.Chi phí công nợ sẽ được cấn trừ...

Xem chi tiết

Bạn vẫn cần GHN trợ giúp?


Liên hệ với chúng tôi để nhận ngay sự trợ giúp, Thứ Hai - Chủ Nhật : 8h00 - 21h00

TRÒ CHUYỆN NGAY!
Top