Bạn cần tra cứu trạng thái đơn hàng?

Bạn cần trợ giúp? Liên hệ với GHN ngay!

Tôi muốn tra cứu trạng thái của đơn hàng hoàn về của đơn giao một phần thì làm sao?

Shop có thể chủ động tra cứu đơn hàng hoàn về theo hướng dẫn sau:

1. Tra cứu trên website khachhang.ghn.vn:

Bước 1: Truy cập website khachhang.ghn.vn, nhập số điện thoại và mật khẩu bằng tài khoản Shop đã đăng ký tại Giao Hàng Nhanh trước đó, nhấn nút “Đăng nhập” để hoàn tất Đăng nhập 

Hướng dẫn trải nghiệm phiên bản web khachhang.ghn.vn

Bước 2: Nhập các ký tự có trong tên người nhận / số điện thoại người nhận / mã đơn hàng trên ô tìm kiếm để tìm kiếm đơn hàng Shop đang cần tra cứu

Bước 3: Bấm vào mã đơn hàng Shop muốn tra cứu, thông tin về đơn hàng hoàn 1 phần sẽ được hiển thị ngay dưới đơn giao thành công 1 phần. Nhấn mục “Tra cứu" để xem thông tin chi tiết về hành trình của đơn hàng hoàn 1 phần.

Bước 4: Đi qua tab (trang donhang.ghn.vn) vừa xuất hiện sau khi Shop nhấn vào ô đơn hàng… Vậy là xong rồi, bây giờ Shop có thể tra cứu những thông tin Shop cần về đơn hàng.

2. Tra cứu trên App GHN:

Bước 1: Nhập các ký tự có trong tên người nhận / số điện thoại người nhận / mã đơn hàng trên ô tìm kiếm để tìm kiếm đơn hàng Shop đang cần tra cứu

 

Bước 2: Nhấn vào nút “Hành trình đơn hàng” tại đơn hàng Shop muốn tra cứu. Vậy là xong rồi, bây giờ Shop có thể tra cứu những thông tin Shop cần về đơn hàng ngay nhé.

Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập