Bạn cần tra cứu trạng thái đơn hàng?

Bạn cần trợ giúp? Liên hệ với GHN ngay!

Tôi lên đơn bằng excel thì sử dụng dịch vụ “Giao 1 phần - Trả 1 phần” được không?

Shop tiến hành lên đơn hàng loạt bằng excel vẫn có thể sử dụng dịch vụ “Giao 1 phần - trả 1 phần” bằng cách thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn mục “Lên đơn Excel” trên cột menu bên trái

Bước 2: Cấu trúc file lên đơn hàng loạt đã có thay đổi. Shop vui lòng tải lại file mẫu mới để tránh báo lỗi trong quá trình trải nghiệm. Tải file danh sách đơn hàng excel mẫu mới.

Bước 3: Tải file danh sách đơn hàng đã được điền đầy đủ thông tin lên hệ thống. Trong mục “Lưu ý - Ghi chú” nhập nội dung ghi chú  "Giao 1 phần - Trả 1 phần” đối với những đơn hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Bước 4: Chờ 100% danh sách tải lên hệ thống, kiểm tra kỹ thông tin chi tiết
từng đơn hàng trước khi nhấn nút “Tạo đơn hàng”

Bước 5: Nhấn vào nút “Xác nhận” để hoàn tất lệnh tạo đơn excel hàng loạt

Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập