Bạn cần tra cứu trạng thái đơn hàng?

Bạn cần trợ giúp? Liên hệ với GHN ngay!

Nếu người nhận muốn nhận hàng một phần nhưng Shop không muốn giao một phần dù đã đăng ký sử dụng tính năng này thì sao?

Trong trường hợp Người nhận muốn thực hiện giao một phần nhưng Người gửi không đồng ý thì dịch vụ “Giao 1 phần - Trả 1 phần” sẽ không được áp dụng cho đơn hàng đó, và sẽ được cập nhật thông tin trên hệ thống theo các trường hợp sau:

  • Nếu người nhận đồng ý nhận toàn bộ gói hàng thì đơn hàng sẽ được cập nhật trạng thái “Đơn giao thành công”
  • Nếu người nhận không đồng ý nhận toàn bộ gói hàng thì đơn hàng sẽ được cập nhật trạng thái “Đơn giao thất bại"

Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập