Bạn cần tra cứu trạng thái đơn hàng?

Bạn cần trợ giúp? Liên hệ với GHN ngay!

Tôi còn tiền trong ví GHN xu, tôi muốn rút tiền về thì làm như thế nào?

GHN rất tiếc chưa hỗ trợ hoàn trả tiền về tài khoản ngân hàng của bạn sau khi nạp vào GHN xu thành công.

Bạn có thể tiến hành tạo đơn hàng với hình thức người gửi thanh toán (cước phí vận chuyển nhỏ hơn hoặc bằng số tiền trong ví GHN xu) để sử dụng GHN xu.

Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập