Tôi muốn được hỗ trợ thay đổi thông tin người nhận trên đơn hàng?

Người gửi được thay đổi tối đa 2 trong các nội dung sau: Ghi chú bắt buộc, tên người nhận, số điện thoại người nhận, địa chỉ giao hàng.

  • GHN không hỗ trợ thay đổi địa chỉ trong trường hợp đơn hàng do Người nhận thanh toán (trừ khi có thông tin xác nhận từ người gửi). Việc thay đổi thông tin giao hàng sẽ thay đổi cước phí và thời gian toàn trình.
  • Để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của Khách hàng/Người gửi, GHN không hỗ trợ thay đổi thông tin nếu đơn hàng đó Người gửi sử dụng mã giảm giá
  • GHN chỉ hỗ trợ thay đổi các thông tin trên 1 lần.

Tất cả thông tin trên không áp dụng đối với khách hàng là các Sàn giao dịch Thương mại điện tử.

Top