Tôi muốn đồng bộ hệ thống GHN với web bán hàng thì làm như thế nào?

Bước 1: Truy cập vào web https://api.ghn.vn/ bằng tài khoản GHN.

Bước 2: Quý khách sẽ lấy được mã API Token Key.

Đây là thông tin tài khoản kết nối API của bạn tại GHN, vui lòng không chia sẽ thông tin này với bất kì ai.

← Bài trước Bài sau →
Top