Khai giá là gì và tính phí như thế nào?

Dịch vụ khai giá là dịch vụ bảo hiểm hàng. Nếu xảy ra trường hợp thất lạc, mất mát hàng hóa, GHN sẽ dựa vào khai giá và hóa đơn VAT của hàng hóa để bồi thường.

  • Đối với giá trị bưu gửi từ 0 - 1.000.000 vnđ - khai giá miễn phí
  • Đối với giá trị bưu gửi từ 1.000.001 – 3.0000.000 , phí khai giá sẽ là 11.000 VND.
  • Đối với giá trị bưu gửi từ 3.000.001 – 10.000.000 , phí khai giá sẽ là 0.5% giá trị
  • Đối với giá trị bưu gửi từ 10.000.000 trở lên, phí khai giá sẽ là 50.000 VND

Dịch vụ khai giá hàng hóa không bắt buộc đối với đơn hàng.

Quý khách có thể tham khảo thông tin chi tiết về khai giá tại đây.

Top