Bạn cần tra cứu trạng thái đơn hàng?

Bạn cần trợ giúp? Liên hệ với GHN ngay!

Khối lượng và kích thước của đơn hàng tại GHN được tính như thế nào?

Giới hạn kích thước và khối lượng tối đa:

Ngoại trừ khối lượng thực tế của đơn hàng thì GHN còn sử dụng khối lượng quy đổi được tính bằng công thức:

Trường hợp có sự chênh lệch giữa "Khối lượng thực tế" và "Khối lượng quy đổi" thì Khối lượng tính cước GHN sẽ sử dụng đối với khối lượng cao hơn.

Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập