Bạn cần tra cứu trạng thái đơn hàng?

Bạn cần trợ giúp? Liên hệ với GHN ngay!

Tại sao tôi không vào được trang taodonexcel.ghn.vn để tạo đơn hàng loạt bằng file excel nữa?

Từ nay trang taodonexcel.ghn.vn đã được tính hợp vào hệ thống quản lý đơn hàng mới của GHN tại khachhang.ghn.vn

Hướng dẫn lên đơn hàng loạt bằng excel trên hệ thống mới:

  • Bước 1: Đăng nhập vào trang web khachhang.ghn.vn
  • Bước 2: Nhấn vào mục “Lên đơn Excel”
  • Bước 3: Nhấn vào nút “Tải file lên” và chọn file excel muốn tải lên
  • Bước 4: Chờ thông báo “Tải file lên hệ thống thành công” xuất hiện
Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập