[GHN - TECH] QA/QC ENGINEER - HCMC

[GHN - TECH] QA/QC ENGINEER - HCMC

10/04/2022

ABOUT USAs part of Vietnam’s fast growing e-commerce ecosystem since 2012, we have become the leading integrated logistics provider for millions of merchants and consumers, while creating thousands of jobs in the new economy. Our...

[GHN - TECH] UI/UX DESIGNER - HCMC

[GHN - TECH] UI/UX DESIGNER - HCMC

08/04/2022

ABOUT USAs part of Vietnam’s fast-growing e-commerce ecosystem since 2012, we have become the leading integrated logistics provider for millions of merchants and consumers, while creating thousands of jobs in the new economy. Our core...

Chúc Mừng Năm Mới 2022

Chúc Mừng Năm Mới 2022

08/04/2022

Năm mới với những tiềm tin và hy vọng mới. Các Chiến binh áo Cam luôn tận tâm 100% bên Quý khách trên con đường giao nhận; cùng Quý khách “chốt triệu đơn, đón tiền về”

Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập