GHN và AhaMove tự hào được Chi cục thuế vinh danh “Doanh nghiệp đóng thuế tiêu biểu”

Vào ngày 14/10 vừa qua, tại Hội nghị “Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13.10 tuyên dương tổ chức - cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế 2018”, GHN và AhaMove vinh dự khi được Chi cục thuế quận Bình Thạnh tuyên dương, vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh năm 2018”.

ghn_ahamove_tu_hao_duoc_chi_cuc_thue_khen_thuong

Tập thể GHN và AhaMove trong suốt năm 2018 đã đồng hành cùng cơ quan thuế, thực hiện tốt các chương trình cải cách hiện đại hóa, đồng thời nêu cao ý thức tự lực tự cường, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để duy trì ổn định. Nhân “Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13.10”, Chi cục Thuế quận Bình Thạnh đã tổ chức hội nghị nhằm ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng Doanh nhân. Tại hội nghị ngày 14/10, Chi cục thuế quận Bình Thạnh tuyên dương 27 tổ chức - cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2018.

ghn_ahamove_vinh_du_duoc_chi_cuc_thue_khen_thuong

Đây có thể được coi là thành tích xuất sắc của toàn thể tập đoàn Scommerce nói chung và GHN, AhaMove nói riêng. 

####

GHN và AhaMove vinh dự khi được Chi cục thuế quận Bình Thạnh tuyên dương, vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh năm 2018”.

← Bài trước Bài sau →
Bài viết liên quan:
Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập