GHN trả lời Chiến binh về quyết toán thuế 2019 (kỳ 1)

Thời gian vừa qua, GHN đã nhận được nhiều câu hỏi của Chiến binh về Quyết toán thuế (QTT) Thu nhập Cá nhân (TNCN) 2019. Xin mời các bạn theo dõi câu trả lời của Phòng Nhân sự cho các thắc mắc của Chiến binh về vấn đề này.

Trả lời câu hỏi kỳ 1

Nếu không QTT đúng thời hạn luật định thì có bị phạt hay không?

1. Đối với trường hợp năm 2019 bạn thuộc nhóm đóng thêm thuế TNCN: bạn nên thực hiện QTT trước ngày 31/03/2020. Nếu bạn thực hiện quyết toán trễ hơn thời gian trên, cơ quan Thuế sẽ tính phạt nộp chậm thuế dựa theo điểm b khoản 2 điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi và bổ sung tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC với cách tính như sau: Số tiền phạt = Số tiền chậm nộp x 0.03% x Số ngày chậm nộp

2. Đối với trường hợp năm 2019 bạn được hoàn thuế TNCN: bạn có thể thực hiện QTT bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Mình chưa làm QTT TNCN của 2018 thì phải làm sao để xin giấy QTT?

Hiện tại bạn còn đang làm việc tại công ty, vì vậy bạn liên hệ với Quản lý trực tiếp đăng ký gửi thông tin yêu cầu xuất chứng từ Thuế và ghi chú rõ năm cần xuất chứng từ nhé.

Trong năm 2019, mình đã kết hợp với công ty đóng thuế TNCN đầy đủ, sang đầu năm 2020, mình có nộp đơn xin nghỉ. vậy có cần phải viết đơn ủy quyền cho công ty QTT không, vì đơn nghỉ của mình chưa được duyệt?

Hiện tại bạn đã nghỉ việc tại công ty vì vậy không đủ điều kiện Ủy Quyền thực hiện QTT, bạn vui lòng nhập thông tin lên link: https://bom.to/mGEIde.

Phòng Nhân sự sẽ dựa theo thông tin đăng ký xuất chứng từ và gửi về để bạn Tự thực hiện QTT.

 

Mình phải có giấy tờ gì và đến cơ quan nào để được QTT?

1. Đối với trường hợp của bạn đang ký Hợp Đồng Dịch Vụ với công ty, bạn sẽ thực hiện QTT tại nơi cư trú.

2. Các giấy tờ cần chuẩn bị để thực hiện QTT:

  • Bộ chứng từ thuế TNCN năm 2019 do công ty cung cấp (Bạn vui lòng liên hệ Quản Lý Trực Tiếp để điền thông tin đăng ký nhận chứng từ)
  • Tờ khai QTT mẫu số 02/QTT-TNCN
  • Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký người phụ thuộc
  • Bản photo CMND/CCCD
  • Bản photo Hợp đồng (Tùy theo chi cục thuế của bạn thực hiện có yêu cầu hay không)

Cá nhân thu nhập từ tiền thưởng, có người phụ thuộc, thuộc giảm trừ gia cảnh có phải chịu thuế không?

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng đều thuộc đối tượng tính thuế TNCN theo Luật đinh. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế chứ không phải ai có đăng ký giảm trừ gia cảnh là không đóng thuế.

Theo quy định luật thuế, cá nhân thuộc giảm trừ gia cảnh sẽ được miễn thuế theo quy định từng trường hợp và nếu đã bị trừ thuế rồi làm QTT có được hoàn thuế bị trừ lại không?

Bạn được hoàn thuế hay không thì dựa vào tổng thu nhập của bạn trong năm và số thuế bạn đã tạm đóng trong năm đó, nếu số thuế bạn đã đóng nhiều hơn số thuế phải đóng thì bạn sẽ được hoàn lại.

GHN tiếp tục nhận giải đáp thắc mắc từ phía Chiến binh thông qua link:
http://bit.ly/CauHoiQTT2019GHN
Chúc các Chiến binh GHN Quyết toán thuế 2019 đúng hẹn!

####

Thời gian vừa qua, GHN đã nhận được nhiều câu hỏi của Chiến binh về Quyết toán thuế (QTT) Thu nhập Cá nhân (TNCN) 2019. Xin mời các bạn theo dõi câu trả lời của Phòng Nhân sự cho các thắc mắc của Chiến binh về vấn đề này.

← Bài trước Bài sau →
Bài viết liên quan:
Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập