Chính sách An toàn - Sức khỏe - Môi trường

Với mục đích đưa ra đường lối thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường với tinh thần thượng tôn pháp luật của công ty Scommerce, GHN, AhaMove và Gido, đi đôi với việc cân bằng các yêu cầu từ vận hành để tăng trưởng doanh thu, đồng thời đảm bảo chăm lo tối đa cho sự an toàn và sức khỏe của nhân viên của các công ty, đồng thời thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường tự nhiên, công ty đã đưa ra chính sách về An toàn - Sức khỏe - Môi trường.

Chính sách An toàn - Sức khỏe - Môi trường

Các cam kết bao gồm các quyền và nghĩa vụ của người lao động, của Công ty và của từng cá nhân trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, đã được quy định trong các văn bản pháp luật, anh chị em có thể xem tại đây.

Thêm vào đó, các tình huống có mối nguy được đề cập tại điểm 4.5 bao gồm (trong văn bản), nhưng không chỉ giới hạn tại, các tình huống sau:

1. Trực tiếp gây ra tai nạn lao động hoặc sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động ở tất cả các cấp độ;
2. Trực tiếp gây ra sang chấn tâm lý, tâm thần cho nhân viên;
3. Trực tiếp gây ra bệnh nghề nghiệp cấp hoặc mãn tính cho nhân viên;
4. Trực tiếp thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 7, Luật Bảo vệ môi trường 2014.


Anh chị em lưu ý, trong mọi tình huống xảy ra về An toàn - Sức khỏe - Môi trường, nếu xảy ra tranh cãi hoặc bất đồng ý kiến, kết luận xác định cuối cùng của Tổng Giám đốc Tập đoàn, hoặc người/bộ phận/hội đồng được Tổng Giám đốc ủy quyền là kết luận cuối cùng về vấn đề đang được tranh cãi.

 ####

Với mục đích đưa ra đường lối thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường với tinh thần thượng tôn pháp luật của công ty Scommerce, GHN, AhaMove và Gido, đi đôi với việc cân bằng các yêu cầu từ vận hành để tăng trưởng doanh thu, đồng thời đảm bảo chăm lo tối đa cho sự an toàn và sức khỏe của nhân viên của các công ty, đồng thời thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường tự nhiên, công ty đã đưa ra chính sách về An toàn - Sức khỏe - Môi trường.

← Bài trước Bài sau →
Bài viết liên quan:
Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập