GHN và AhaMove trở thành case-study của Harvard Business School về những cải tiến trong lĩnh vực Logistics

GHN và AhaMove là đội đầu tiên sở hữu cùng lúc 2 mô hình vận hành Hub&Spoke và On-demand, và cũng là doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới cải tiến bằng tạo ra Hybrid Model cộng hưởng (Synergy) chặt chẽ hai mô hình này thành một.

Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập