[Thông Báo] Điều Chỉnh Chính Sách Bồi Thường Từ 16/09/2021

GHN xin phép thông báo một số thay đổi trong chính sách bồi thường sẽ được áp dụng từ ngày 16/09/2021.

[Thông Báo] Điều Chỉnh Chính Sách Bồi Thường Từ 16/09/2021

1. Chính sách bồi thường do 'Trễ Thời Gian Toàn Trình'

Trong trường hợp Bưu gửi được phát cho Người Nhận trễ so với thời gian toàn trình thì GHN sẽ không tính Cước phí Dịch vụ của Đơn hàng bị trễ đó. Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, thời gian toàn trình dự kiến có thể kéo dài thêm từ 10 (mười) đến 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc Sự Kiện Bất Khả Kháng

(*) Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam. Để tránh hiểu lầm, 'Sự kiện bất khả kháng' được hiểu là có nghĩa là bất kỳ sự cản trở, chậm trễ hoặc ngừng hoạt động nào xảy ra do dịch bệnh, bãi công, đóng cửa, tranh chấp lao động, thiên tai, chiến tranh, bạo động trong dân chúng, hỏa hoạn hay các sự cố/ tai họa khác; những thay đổi trong chính sách của cơ quan có thẩm quyền mà vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của một Bên khiến cho Bên đó không thể thực hiện các nghĩa vụ được theo thỏa thuận.

2. Chính sách về việc 'Không Xử Lý Bưu Gửi' - áp dụng cho các đơn hàng được tạo từ ngày 16/09 đến khi có thông báo mới

Quá thời gian xử lý Bưu gửi dưới đây mà GHN vẫn giữ Bưu gửi (không thực hiện giao phát cho Người Nhận, hoặc không phát trả Bưu gửi cho Khách hàng, hoặc không thông báo cho Khách hàng đến nhận lại Bưu gửi); GHN sẽ bồi thường đơn hàng đó theo như chính sách bồi thường do mất hàng.

Thời gian xử lý Bưu gửi được xác định là:

Đối với trường hợp thông thường: Tùy vào thời điểm nào đến sau, thời gian xử lý Bưu gửi được xác định là không quá 30 (ba mươi) ngày tính từ ngày

  • Bưu gửi được GHN nhận từ Khách hàng; hoặc
  • Ngày giao phát không thành công cuối cùng;

Trong trường hợp xảy ra Sự kiện bất khả kháng: Tùy vào thời điểm nào đến sau, thời gian xử lý Bưu gửi được xác định là không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày tính từ ngày

  • Bưu gửi được GHN nhận từ Khách hàng; hoặc
  • Ngày giao phát không thành công cuối cùng.

Quy định trên không áp dụng cho trường hợp hai bên đang có tranh chấp về Đơn hàng hoặc GHN trả Bưu gửi nhưng Khách hàng từ chối nhận lại Bưu gửi từ 03 (ba) lần trở lên.

3. Chính sách bồi thường do mất hàng - áp dụng cho các đơn hàng được tạo từ ngày 16/09 đến khi có thông báo mới

[Thông Báo] Điều Chỉnh Chính Sách Bồi Thường Từ 16/09/2021

(*) Lưu ý: Hóa đơn có giá trị pháp lý là:

  • Hóa đơn giá trị gia tăng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng ('GTGT') theo phương pháp khấu trừ; hoặc 
  • Hóa đơn bán hàng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; hoặc
  • Bộ hồ sơ kê khai hải quan, nếu Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Quý khách có thể xem Thông tin chi tiết về chính sách bồi thường tại đây.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu cần nhận thêm hỗ trợ từ GHN, Shop vui lòng liên hệ với tổng đài CSKH (hoạt động từ 8:00 đến 21:00 Thứ Hai - Chủ Nhật) qua các kênh:

####

GHN xin phép thông báo một số thay đổi trong chính sách bồi thường sẽ được áp dụng từ ngày 16/09/2021

← Bài trước Bài sau →
Bài viết liên quan:
Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập