GHN trả lời Chiến binh về quyết toán thuế 2019 (kỳ 2)

Quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân (QTT TNCN) tiếp tục là đề tài được các Chiến binh quan tâm trong tháng này. Mời các bạn xem phần 2 giải đáp câu hỏi mà Phòng Nhân sự nhận được từ Chiến binh trong kỳ QTT TNCN 2019 này nhé!

Trả lời câu hỏi kỳ 2

Tôi được đăng ký cho bao nhiêu người phụ thuộc?
Theo hướng dẫn tại Thông tư 111/2013/TT-BTC một người khi đăng ký người phụ thuộc thì không hạn chế số lượng miễn là đáp ứng đủ điều kiện về người phụ thuộc theo quy định.
Nhưng mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp Thuế. Nếu nhiều người nộp Thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp Thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp Thuế.

Tôi đang nghỉ thai sản thì tôi có được giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN không?
Đối với người lao động đang nghỉ thai sản thì:

- Giảm trừ gia cảnh cho bản thân

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế.
Ngoài ra, theo Điểm b, Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản trợ cấp là các khoản không chịu thuế TNCN.
Như vậy, lao động nghỉ thai sản chỉ phải quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công do doanh nghiệp chi trả.

- Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Theo Điểm d, Khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, con dưới 18 tuổi là người phụ thuộc của người nộp thuế.
Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.
Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
Như vậy, khi quyết toán thuế TNCN, lao động nghỉ thai sản được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng (tháng sinh con), nếu lao động nghỉ thai sản đã có mã số thuế và đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc.
Lao động nghỉ thai sản không đăng ký người phụ thuộc cho con mới sinh trước khi quyết toán thuế TNCN của năm sinh con, thì không được giảm trừ gia cảnh cho con mới sinh vào thu nhập chịu thuế của năm sinh con.

Tôi muốn biết mình có được hoàn thuế TNCN không?
Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, cá nhân được hoàn thuế Thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là “TNCN”) trong các trường hợp sau:
- Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.
- Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.
- Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu muốn biết được hoàn hay đóng thêm thì bạn phải lên tờ khai QTT TNCN, có thu nhập cả năm của bạn ở tất cả các nguồn mới biết là được hoàn hoặc đóng thêm thuế.

Tôi thay đổi từ Chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước có phải thông báo với cơ quan Thuế không? Thời hạn thông báo?

– Về việc thay đổi thông tin đăng ký Thuế:

Trường hợp người nộp Thuế là cá nhân có phát sinh thay đổi thông tin về Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân dẫn đến thay đổi thông tin đăng ký Thuế thì ngày phát sinh thay đổi để xác định thời hạn nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký Thuế của cá nhân đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp là ngày ghi trên Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân cộng thêm số ngày cụ thể như sau:
+ Tại thành phố, thị xã không quá 7 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại.
+ Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp cấp mới, đổi, cấp lại.
+ Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp cấp mới, đổi, cấp lại.

– Về xử phạt vi phạm hành chính về Thuế:
Người nộp Thuế có hành vi chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký Thuế so với thời hạn quy định không phân biệt cố ý hoặc vô ý đều bị xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, còn rất nhiều câu hỏi được Phòng Nhân sự giải đáp chi tiết cho Chiến Binh theo số điện thoại đăng ký. Nếu Chiến binh vẫn chưa nộp thông tin xuất chứng từ thuế, xin đăng ký với Quản lý của mình. Nếu nhân viên đã nghỉ việc, vui lòng nhập thông tin vào link sau:  https://bom.to/mGEIde

Chúc các Chiến binh GHN QTT TNCN đúng thời hạn!

####

Quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân (QTT TNCN) tiếp tục là đề tài được các Chiến binh quan tâm trong tháng này. Mời các bạn xem phần 2 giải đáp câu hỏi mà Phòng Nhân sự nhận được từ Chiến binh trong kỳ QTT TNCN 2019 này nhé!

← Bài trước Bài sau →
Bài viết liên quan:
Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập