Bộ quy tắc hành xử dành cho nhân viên GHN

Mỗi nhân viên GHN không chỉ làm tốt, làm giỏi, làm xuất sắc nhiệm vụ của mình trong công việc mà còn là một Đại sứ mang thương hiệu GHN đi đến khắp muôn nơi.

Là nhân viên GHN, các bạn nhớ thuộc nằm lòng Bộ Quy tắc Hành xử này nhé!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

####

Mỗi nhân viên GHN không chỉ làm tốt, làm giỏi, làm xuất sắc nhiệm vụ của mình trong công việc mà còn là một Đại sứ mang thương hiệu GHN đi đến khắp muôn nơi. Là nhân viên GHN, các bạn nhớ thuộc nằm lòng Bộ Quy tắc Hành xử này nhé!

← Bài trước Bài sau →
Bài viết liên quan:
Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập