Khối Kinh doanh

VIỆC BAO LA - CHỌN THẢ GA !

Xem việc làm tại

GHN RA MẮT QUY TRÌNH GIAO HÀNG KHÔNG TIẾP XÚC

GHN RA MẮT QUY TRÌNH GIAO HÀNG KHÔNG TIẾP XÚC

08/04/2020

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát, GHN đã ra mắt quy trình GIAO HÀNG KHÔNG TIẾP XÚC nhằm giúp hàng hóa được Giao - Lấy từ người gửi đến người nhận một cách...

Top