Tôi có tiền trong tài khoản khuyến mãi (GHN xu khuyến mãi) vậy tôi sử dụng như thế nào?

Quý khách dùng để tạo đơn hàng với Hình thức thanh toán là Người Gửi trả cước, và số tiền cước vận chuyển không vượt quá số tiền trong ví thì hệ thống sẽ tự động cấn trừ

Lưu ý: GHN xu khuyến mãi sẽ có hạn sử dụng.

Top