Đơn hàng bị trả hàng thì tôi phải thanh toán phí như thế nào?

GHN sẽ cấn trừ vào phiên chuyển khoản COD của quý khách.

Top