Danh sách những đơn hàng giao thành công trong phiên chuyển khoản có gửi qua email không?

Mỗi phiên chuyển khoản, hệ thống sẽ tự động gửi email chi tiết COD vào email mình đã đăng kí với GHN.

Top