[GHN EXPRESS] OPERATIONS ANALYST SPECIALIST _ HỒ CHÍ MINH

VIỆC BAO LA - CHỌN THẢ GA !

[GHN EXPRESS] OPERATIONS ANALYST SPECIALIST _ HỒ CHÍ MINH

1. Mô tả công việc

- Thiết kế, xây dựng các truy vấn dữ liệu để phân tích, đánh giá chỉ số chất lượng, chỉ số vận hành và việc hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của từng bộ phận, lập kế hoạch dựa trên số liệu.

- Xây dựng các báo cáo dự đoán lượng đơn hàng, xu hướng vận hành nhằm mục tiêu hỗ trợ vận hành chuẩn bị trước nguồn lực để vận hành hiệu quả.

- Xây dựng các công cụ giúp thu thập dữ liệu vận hành & cải tiến vận hành, hoạt động kinh doanh hiệu quả.

- Xây dựng các báo cáo dự đoán lượng đơn hàng, xu hướng vận hành nhằm mục tiêu hỗ trợ vận hành chuẩn bị trước nguồn lực để vận hành hiệu quả.

- Giám sát, kiểm tra, theo dõi, phân tích các chỉ số chất lượng, chỉ số vận hành và kinh doanh.

- Đề xuất các giải pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ của từng bộ phận, của Vùng

2. Yêu cầu

- Có kinh nghiệm trong việc xử lí dữ liệu, xây dựng quy trình.

- Có kỹ năng sử dụng thành thục Excel và các ngôn ngữ truy vấn dữ liệu (SQL).

3. Quyền lợi

- Lương cạnh tranh, tháng lương thứ 13.

- Được training kiến thức về thị trường thương mại điện tử, Logistics.

- Nghỉ lễ trong năm, nghỉ phép năm

- Tham gia các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước.

4. Đăng ký ứng tuyển

- Cách 1: Gửi CV cá nhân vào email: haolnn@ghn.vn với tiêu đề: [HỌ VÀ TÊN] _ [VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN] 

- Cách 2: Nhấp vào mục ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

5. Liên hệ hotline 028 627 30028


Top