[GHN LOGISTICS] TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH_HẢI PHÒNG

VIỆC BAO LA - CHỌN THẢ GA !

[GHN LOGISTICS] TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH_HẢI PHÒNG

1. Mô tả công việc:

- Phân tích mục tiêu đưa ra từ công ty, đưa ra chiến lược/lịch trình thực thi mở rộng và kiểm soát hiệu quả/chi phí nhằm đạt được mục tiêu đó.

- Lập kế hoạch nhân sự, kế hoạch mở rộng mạng lưới, dự trù chi phí, kế hoạch thay đổi cơ cấu và quy trình, kế hoạch đầu tư công cụ nhằm thực thi mục tiêu.

- Triển khai tuyển dụng nhân sự, tìm kiếm đối tác, đầu tư công cụ, kho bãi nhằm đáp ứng kế hoạch mở rộng mạng lưới.

- Triển khai truyền thông nội bộ, phối hợp đối tác nhằm thay đổi cơ cấu và quy trình phù hợp với mục tiêu được đưa ra.

- Triển khai ghi nhận, tổng hợp số liệu của đội ngũ vận hành nhằm phục vụ đo lường và kiểm soát.

- Giám sát và xử lý phát sinh hoạt động vận hành nhằm đạt mục tiêu thời gian toàn trình, đúng cam kết lấy và giao hàng, thu hồi chứng từ, cước vận chuyển đúng thời hạn, đảm bảo chi phí dưới mục tiêu đặt ra.

- Lập báo cáo tiến độ mở rộng, thay đổi cơ cấu và quy trình theo kế hoạch đề ra.

- Lập báo cáo chỉ số hiệu quả, chi phí vận hành theo thời gian

- Báo cáo phân tích quá trình, nguyên nhân và kết quả xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành khu vực.

- Đánh giá thường xuyên các nhân sự dưới quyền

- Tạo cơ hội phát triển và đào tạo nhân sự dưới quyền

2. Yêu cầu:

- Có kiến thức về logistics, giao nhận, kho bãi, thương mại điện tử.

- Trung thực, thẳng thắn, và công bằng trong công việc

- Tư duy phục vụ khách hàng

- Kỹ năng hoạch định và triển khai kế hoạch

- Kỹ năng phân tích và quyết định dựa trên số liệu

- Kỹ năng giám sát và kiểm tra quy trình/ hiệu quả/ chi phí

- Kỹ năng quản lý nhân sự

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý vận hành các lĩnh vực vận tải, kho vận khu vực miền Bắc.

3. Quyền lợi:

- Thu nhập hấp dẫn + benefit dành cho quản lý 

4. Đăng ký ứng tuyển:

- Gửi CV về email: thaodp@scommerce.asia

5. Liên hệ hotline:

- Phòng tuyển dụng miền Bắc: 0965868082

Top