[GHN LOGISTICS] TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH_HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

VIỆC BAO LA - CHỌN THẢ GA !

[GHN LOGISTICS] TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH_HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

1. Mô tả công việc:

 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khách hàng tại khu vực quản lý để đảm bảo mục tiêu doanh số.
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu GHN Logsitcs tại khu vực để đảm bảo tăng trưởng khách hàng mục tiêu.
 • Quản lý đội ngũ kinh doanh, triển khai kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng quí để đảm bảo chỉ tiêu doanh thu hàng tháng, quí, năm.
 • Lập kế hoạch cho cả team và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ theo chỉ tiêu hàng tháng, quí, năm.
 • Triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ cam kết, và xây dựng uy tín, thương hiệu của GHN Logistics với khách hàng
 • Nghiên cứu, phân tích & đánh giá việc kinh doanh
 • Xây dựng và triển khai các hoạt động kinh doanh, chính sách thưởng cho nhân viên kinh doanh
 • Xây dựng và giám sát việc thực hiện các qui trình liên quan kinh doanh dịch vụ
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng hiệu quả chi phí hoạt động, đảm bảo mục tiêu cost/Revenue.
 • Theo dõi & điều chỉnh các kế hoạch, bao gồm hoạt động & số lượng nhân sự & chi phí hàng tháng để cân đối doanh thu (Revenue) và chi phí (cost) hàng tháng, đảm bảo mục tiêu P&L
 • Triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ (tuyển dụng, đào tạo, đánh giá năng lực) hàng tháng, hàng quí gồm đội ngũ kinh doanh, đảm bảo đội ngũ đủ số lượng & chất lượng để đạt mục tiêu kinh doanh.
 • Kết hợp với phòng Nhân sự để triển khai các hoạt động đào tạo đội ngũ đặc thù cho khu vực, nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên

2. Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp ĐH trở lên các ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, vận tải, hoặc các ngành có liên quan.
 • Hiểu biết tốt về dịch vụ khách hàng và quản lý theo hiệu quả công việc
 • Hiểu biết tốt về việc phát triển kinh doanh sản phẩm /  dịch vụ
 • Tinh thần trách nhiệm cao.
 • Tinh thần “CAN DO” và hướng đến kết quả (Result Oriented)
 • Tư duy “Customer Service”
 • Kỹ năng hoạch định chiến lược về kinh doanh.
 • Kỹ năng lập báo cáo và phân tích báo cáo.
 • Kỹ năng thương lượng & đàm phán.
 • Kỹ năng đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp nhân viên.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính để tối ưu năng suất

3. Quyền lợi:

- Thu nhập hấp dẫn + benefit dành cho quản lý cấp cao

4. Đăng ký ứng tuyển:

- Gửi CV về email: thaodp@scommerce.asia

5. Liên hệ hotline:

- Phòng tuyển dụng miền Bắc: 0965868082

Top