Tại sao nhân viên giao hàng bắt người nhận phải trình CMND mới giao?

Đối với đơn hàng không thu hộ, để đảm bảo hàng hóa giao đúng cho NN thì NN vui lòng xuất trình CMND để kiểm tra.

Bạn vẫn cần GHN trợ giúp?


Liên hệ với chúng tôi để nhận ngay sự trợ giúp, Thứ Hai - Chủ Nhật : 8h00 - 21h00

TRÒ CHUYỆN NGAY!
Top