Phiên bản cập nhật tính năng "Tra cứu trạng thái đơn hàng" có được cập nhật trên app GHN không?

Hiện tính năng đã được cập nhật trên app GHN dành cho Shop, Shop có thể thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây để tra cứu đơn hàng ngay nhé!

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản hiện tại của Shop trên app GHN, mục “Quản lý đơn hàng" sẽ xuất hiện ngay tại màn hình đầu tiên của app.

Chính thức ra mắt - Phiên bản cập nhật tính năng "Tra cứu trạng thái đơn hàng"

Bước 2: Chọn các mục trạng thái đơn hàng Shop cần tra cứu, nhấn vào đơn hàng Shop muốn tra cứu

Chính thức ra mắt - Phiên bản cập nhật tính năng "Tra cứu trạng thái đơn hàng"

Bước 3: Nhấn vào mục “Theo dõi đơn hàng”, vậy là xong rồi, bây giờ Shop có thể tra cứu những thông tin Shop cần về đơn hàng ngay nhé.

Chính thức ra mắt - Phiên bản cập nhật tính năng "Tra cứu trạng thái đơn hàng"


Top