Đơn hàng được lưu kho bao lâu?

GHN lưu kho tối đa không quá 5 ngày kể từ ngày giao lần đầu.

Bạn vẫn cần GHN trợ giúp?


Liên hệ với chúng tôi để nhận ngay sự trợ giúp, Thứ Hai - Chủ Nhật : 8h00 - 21h00

TRÒ CHUYỆN NGAY!
Top