Bạn cần tra cứu trạng thái đơn hàng?

Bạn cần trợ giúp? Liên hệ với GHN ngay!

Đơn hàng được lưu kho bao lâu?

GHN lưu kho tối đa không quá 5 ngày kể từ ngày giao lần đầu.
Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập