Hướng dẫn xem ID Khách Hàng

Để có thể xem lại ID của shop, bạn có thể thao tác theo hướng dẫn sau:

Cách 1: Mở app GHN Express trên điện thoại - truy cập vào biểu tượng 

Nhấn vào tên hiển thị của shop, khi đó bạn sẽ thấy ID Khách Hàng.

Cách 2: Đăng nhập https://5sao.ghn.vn/ 

ID Khách Hàng hiển thị trong mục tô đỏ

Top