Bạn cần tra cứu trạng thái đơn hàng?

Bạn cần trợ giúp? Liên hệ với GHN ngay!

Tiền thu hộ COD của đơn giao 1 phần trả 1 phần sẽ được tính thế nào?

Tiền thu hộ COD sẽ tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa người bán và người nhận hàng. Khi Shipper gọi điện để xác nhận thông tin, người nhận có thể thay đổi tiền thu hộ (COD) nếu cần. Sau đó Shipper sẽ thu đúng số tiền được hiển thị trên app.
Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập