Tại sao shipper không thông báo cho người gửi khi không giao được hàng?

Tất cả thông tin trong quá trình giao nhận, GHN đều cập nhật trên hệ thống và có gửi email, Quý khách vui lòng vào hệ thống và email để kiểm tra.

Top