Làm thế nào để có thể tạo cửa hàng mới trên hệ thống?

Shop mình có thể tạo thêm cửa hàng trên hệ thống bằng cách:

  • Bước 1: Đăng nhập vào trang web khachhang.ghn.vn
  • Bước 2: Nhấn vào mục “Thêm Cửa Hàng”
  • Bước 3: Nhập đầy đủ, chính xác tất cả thông tin ở các ô
  • Bước 4: Nhấn nút “Thêm Cửa Hàng”
Top