Bạn cần tra cứu trạng thái đơn hàng?

Bạn cần trợ giúp? Liên hệ với GHN ngay!

Tại sao tôi không thể chỉnh sửa đơn hàng đã tạo ở hệ thống 5sao cũ trên web quản trị mới?

Trên hệ thống quản trị mới (khachhang.ghn.vn) Khách hàng chỉ có thể xem lại đơn hàng đã tạo trên hệ thống 5sao cũ, nếu khách muốn chỉnh sửa khách có thể:

  • Bước 1: Truy cập và đăng nhập tài khoản trên website 5sao1.ghn.vn
  • Bước 2: Khách hàng chọn đơn mình muốn thay đổi thông tin; tiến hành thay đổi thông tin và cập nhật thay đổi.

Lưu ý: Khách hàng chỉ có thể thay đổi thông tin đơn hàng được tạo trên hệ thống cũ đến hết ngày 14/06/2020

Top
search-ui Tra cứu
user Đăng ký / Đăng nhập